Skip to main content

Yalın Yönetim

Yalın yönetim bakış açımız ve teknik eğitimlerimiz ile sürekli iyileşmeyi ve sürdürülebilirliği hedefleyerek çalışanlarımız ile iş yapış şekillerimizde yalın kültürünü oluşturmaktayız.

Yalın yönetim ve teknik eğitim açısından sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefiyle hem mevcut çalışanlarımız hem de yeni başlayacak olan çalışanlarımız ile iş yapış şekillerimizde yalın kültür oluşturmaktayız.

Yalın Yönetim ve Teknik Eğitim Ekibimiz ile üretim alanındaki kayıplarımıza odaklanarak, detaylı incelemeler yapıp Yalın Liderlerimizle mevcut durumumuzu daha iyiye götürebilmek adına sürekli iyileştirmeler yapmaktayız. Teknik eğitim ekibimiz aracılığıyla işe yeni başlayan arkadaşlarımızın ilk günden itibaren gelişim organizasyonunu yöneterek sürekli iyileştirme kültürüne sahip olmasını sağlamaktayız.

Yalın Yönetim Projelerimiz:

Ekoten Tekstil’de insana yatırım işe ilk girdiği gün itibariyle başlar. Yeni başlayan bir kişinin hangi eğitimlere gireceğinin planlaması, oryantasyon programları, makine başı eğitim süresi yaklaşık 1.5 aydan fazla sürer. Çalışan ekip arkadaşlarımızın yıl içinde alacağı periyodik eğitimler her yıl başında uzman kişiler tarafından planlanır. Sahada yalın yönetim prensipleri kullanılarak, yalın liderler yetiştirilir.

Yalın lider ve yalın lider adaylarımız fikirlerini hayat geçirdikleri gibi, bunların yayılmasını sağlar ve her ay gölgeleme çalışması ile iyileştirmeye açık alanlarını keşfederek geliştirmek için mentörler ile birlikte çalışır. Çalışanlar yalın yönetim, problem çözme, 5S, otonom bakım gibi konularda eğitim alarak bunları sahada uygulamaktadırlar. Saha çalışanlarının yapmış olduğu projelerin ürün kalitesine ve maliyet azaltmaya etkisi oldukça yüksektir.

Yalın lider gelişim programımız ile mavi ve gri yaka arkadaşlarımızdan oluşan ekip arkadaşlarımızı düzenli olarak eğiterek geliştiriyoruz. Üretim alanındaki tüm kayıplar için mevcut durum analizleri yaparak kök sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Düzenli olarak paylaşılan aylık raporlarla departman bazlı Yalın Performans ve Yalın Lider Karne yönetimi ile performans metriklerini takip ederek odak noktalarımızı belirleyip, birebir görüşmeler ile sonuçları değerlendiriyoruz.

Kaizen Şenlikleri ile dönemsel olarak yapılan iyileştirmeleri mavi ve gri yakalı ekip arkadaşlarımızın hazırladığı sunumların ödüllendirildiği organizasyonlar düzenliyoruz. Bu organizasyonları beyaz yaka ekip arkadaşlarımızla da A3 sunumlarımızla sürekli daha ileriye taşıyoruz.

Bu yolculukta çalışmalarımızda odak noktalarımızı bulabilmek ve işleyişi kolaylaştırmak için dijitalleşmeden yararlanmakta ve verilerle yönetim uygulamalarını,  kullanmaktayız.

Yalın Yönetim

Yalın yönetim ve teknik eğitim açısından sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefiyle hem mevcut çalışanlarımız hem de yeni başlayacak olan çalışanlarımız ile iş yapış şekillerimizde yalın kültür oluşturmaktayız.

KEŞFET

Veri Analizi ve Kalite İyileştirme

Uzman kadromuz potansiyelini, üstün teknik bilgisini istatistik ile harmanlayarak hatayı daha oluşmadan yok etme gücünden ve büyük veriyi analiz edebilme kabiliyetinden alır. İstatistik bilgisi kuvvetli ve Altı Sigma metodolojisine uygun çalışan ekip, hem tekstil tekniğine hem de analiz araçlarına hakim olarak şirketin tüm birimlerine hızlı ve esnek bir şekilde destek vermektedir.

KEŞFET

Üretim Yürütme Sistemleri (MES)

Üretim Yürütme Sistemleri, üretim içerisindeki hammaddelerin bütün operasyon alanlarından geçerek bitmiş ürüne dönüşüm sürecini izlemek, kontrol etmek ve saha verilerini dijital ortama aktarmak için kullanılan bilgisayar ya da otomasyon destekli akıllı sistemler bütünüdür.

KEŞFET