Skip to main content

Tekstilde Sürdürülebilir,
Yenilikçi Değerler Yaratıyoruz!

Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji tekstil entegre ürünlerle insanların hayatlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Ar-Ge Merkezimiz, 2010 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile kurulmuş, ülkemizin ilk tekstil Ar-Ge Merkezlerinden biridir. Temel değerlerimiz arasında ihtiyaçları ve zayıf noktaları anlamak, kullanıcı dostu çözümler geliştirmek, pazar odaklı ürünler için güçlü işbirlikleri oluşturmak ve yenilikçi B2B ve B2C çözümler geliştirmek yer almaktadır. Ar-Ge Merkezi aynı zamanda üniversite öğrencileri ve araştırmacıların faydalandığı laboratuvarıyla, tekstil sektöründe inovasyona önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi, çalışmalarını üç ana faaliyet alanında sürdürmektedir: Moda Teknolojileri, Endüstriyel Dönüşüm, ve Koruyucu Teknolojiler.

Moda Teknolojileri

Moda algısının kuşak değişiklikleri ile uğradığı evrimleşme sürecini takip ediyor ve yükselen trendlere yönelik çalışmalarımızı sürdürülebilirlik odağında yürütüyoruz. Hazır giyim sektöründeki güncel teknolojik gelişmeler ışığında stratejilerimizi oluşturarak vizyonumuzu belirliyoruz. Sürdürülebilir tasarımın önemini benimsiyor, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerimizi bu tabana oturtarak ilerletiyoruz. Tasarımda malzeme seçimi ve dijitalleşmeyi kilit süreçler olarak belirleyip, moda endüstrisinin gelecek hedefleri için bugünden yatırım yapıyoruz.

Endüstriyel Dönüşüm

Sektörümüzdeki yükselen trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve sektörün geleceğine yatırım yapıyoruz. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odakları doğrultusunda Ar-Ge stratejilerimizi geliştiriyor ve ilgili araştırma, geliştirme, işbirliği oluşturma ve inovasyon projeleri yönetme faaliyetlerini yürütüyoruz. Amacımız, sektörümüzün teknoloji öncüleri arasında yerimizi sağlamlaştırmak!

Koruyucu Teknolojiler

Koruyucu Teknolojiler çalışma başlığı altında koruyucu giysiler, ekipmanlar ve malzemeleri konu alan alt çalışma başlıklarını ele alıyoruz. Ülkemizin dünya çapında koruyucu tekstil sektöründe var olabilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için yüksek katma değere sahip fonksiyonel koruyucu tekstil üretimine katkıda bulunuyoruz. Bu hedefle teknik tekstil ürünleri içerisinde önem arz eden Koruyucu Teknolojiler çalışma alanında gelişen teknoloji ile birlikte yenilikçi malzeme ve üretim yöntemleri araştırması yapıyoruz.

36

Araştırmacı

361

Tamamlanan Proje

106

Ulusal Partner

223

Uluslararası Partner

27

Ulusal Destekli Proje

31

Partner Ülke

26

Devam Eden Proje

4

Uluslararası Destekli Proje

Ödüllerimiz

  • TechXtile Tekstil İnovasyon Ligi Şampiyonu, 2021
  • Inovalig İnovasyon Döngüsü Şampiyonu, 2019
  • UTİB 11. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Tekstil İnovasyon Ligi Şampiyonu, 2019
  • UTİB 10. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyonda AR-GE Proje Pazarı: En İnovatif Tekstil Şirketi, 2018
  • Inovalig İnovasyon Döngüsü İkinciliği, 2017
  • Inovalig İnovasyon Döngüsü Dördüncülüğü, 2015
  • UTİB 9th Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyonda AR-GE Proje Pazarı Birinciliği, 2017
  • UTİB 8th Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyonda AR-GE Proje Pazarı Dördüncülüğü, 2016
  • UTİB 7th Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyonda AR-GE Proje Pazarı Birinciliği, 2015
  • TEYDEB Başarı Hikayeleri, 2014