Skip to main content

Çevre Politikamız

İçinde yaşadığı topluma ve çevreye duyarlı olmayı temel felsefe edinen Ekoten Tekstil, her geçen gün bu alanda yeni projelere imza atmaktadır.

Üretimde en yeni teknolojileri kullanarak su, elektrik gibi kaynakların kullanımını en aza indirmeyi kültür olarak benimsemiştir. Bu alanda ilk adım, üretimde kullanılan kaynakların en aza düşürülmesi noktasından yola çıkararak hayata geçirilen ‘Pad Batch’ boyama tekniği ile olmuştur.

Ekoten Tekstil, çevreye duyarlı yaklaşımındaki öncülüğünü küresel iklim değişikliği konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla güçlendirmektedir. Henüz Türkiye’ de yasal bir yükümlülük bulunmamasına rağmen Ekoten Tekstil, 2012 yılı emisyon envanterini hesaplamış ve 2013 yılında Dünya üzerinde 700’ün üzerinde yatırımcının desteklediği Karbon Saydamlık Projesi’ nin İklim Değişikliği programına ISO 14064-1 Standardına uygun şekilde raporlama yapmıştır. 2021 yılı itibariyle fosil yakıt tüketimi %65 azaltılarak karbon emisyonu salınımı en aza düşürülmüştür. 2030 yılına kadar Karbon Nötrlüğüne ulaşılması Ekoten Tekstil’ in ana hedeflerinden biridir.

Ekoten Tekstil, çevre duyarlılığını ilk olarak Aralık 2012 yılında ISO 50001:2011 Enerji Yönetimi Sertifikasını bünyesine katarak belgelemiştir. BSI (The British Standards Institution)   tarafından gerçekleştirilen bu sürecin sonunda Ekoten ISO 50001:2011 Enerji Yönetimi Sertifikası ile belgelendirilen Türkiye de ilk, Dünya genelinde ise 7. Tekstil fabrikası olmuştur. Aynı zamanda Türkiye’de genel sektörler kapsamında sertifikaya sahip olan 10. fabrikadır. Ekoten Tekstil olarak;

  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun şekilde gelecek nesillere aktarılması,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
  • Su tüketiminin en aza indirilmesi,
  • Yasal, yerel mevzuatlara ve müşteri kriterlerine tam uyumun sağlanması,
  • Atık bertarafının en sürdürülebilir metotlarla yapılması,
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
  • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.