Skip to main content

Kurum Kültürümüz

Doğa ve insana duyduğumuz saygıyla yeni nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Tüm süreçlerimizde bilgi güvenliğine önem verir, bu konuda farkındalığı artırarak, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bilgi güvenliğinin kurum kültürümüzün kodları arasında yer alması için taviz vermeden çalışıyoruz.

İnovasyon odaklı firmamızda tüm üretim süreçlerini ve kendimizi sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ailemize değer veriyoruz.

Başarımız, özveri ve bağlılığımız sayesinde var. Tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımıza olan yaklaşımımız, kurumsal değerlerimizi yansıtıyor. Hayallerimizi tasarlayarak, geliştirerek, değer vererek, sevgiyle, en iyisini yaparız!

İnovasyon odaklı firmamızda tüm üretim süreçlerini ve kendimizi sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ailemize değer veriyoruz.

Başarımız, özveri ve bağlılığımız sayesinde var. Tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımıza olan yaklaşımımız, kurumsal değerlerimizi yansıtıyor. Hayallerimizi tasarlayarak, geliştirerek, değer vererek, sevgiyle, en iyisini yaparız!

Farklı ve Özgünüz Cesaretle Değişiriz Yenilikçiyiz

Girişimci ruhluyuz. Yeni fikir ve projelere daima açığız. Yenilikleri takip ederek yaratıcılığımızla hareket eder, hayal gücümüzü canlı tutar, cesaretle değişir, dönüştürürüz. Dijitalleşmeye, inovasyon ve teknolojiye önem vererek, geleceğimizi inşa ederiz.

Yaratıcı Çözümler Üretiriz Yaşam Boyu Öğrenmeye İnanırız Tüm Paydaşlarımızla Birlikte Gelişiriz

Öğrenen ve öğreten bir organizasyon olarak sorunlara her zaman yaratıcı çözümler bulur, bulunmasına teşvik ederiz. Yaşam boyu öğrenme kültürümüzden yola çıkarak tüm paydaşlarımızla deneyimlerimizi paylaşır, kendimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştiririz..

Güven Adalet Şeffaflık Sürdürülebilir Gelecek

Paydaşlarımıza karşı dürüst, adil, güvenilir, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı taahhüt ederiz. Her türlü ayrımcılığa karşı durur, tüm kararlarımızda ve davranışlarımızda etik ilkelerimizi gözetiriz. Her birimizin değerli olduğuna inanır, çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusu ile hareket ederiz.

Ekip Ruhuyla Keyif Alarak

Ortak hedeflerimiz doğrultusunda elde ettiğimiz bütün başarılara birlikte imza atar, ekip olmanın gücüne inanırız. Birbirimize sevgi ve empati ile yaklaşır, ortak hedeflerimizde anlaştığımızı biliriz. İşimize tutkumuzu katar, keyifli bir aile ortamında çalışırız.

Ölçeriz ve Sürekli Geliştiririz Hedefe Ulaşırız Hızlı ve Esneğiz Azimliyiz

Hızlı ve çevik hareket ederiz. Hedeflerimize ulaşmak için tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanırız. Sürekli gelişim için, gözlemler, analiz eder ve verilerle sonuca ulaşırız. Modern uygulamalarımızla örnek olur, sektöre öncülük ederiz. Sorunların üstüne gider, asla pes etmez, zoru başarırız.

Ekoten’de Kadınlar

 

Tüm yöneticilerimizin %46’u kadınlardan oluşuyor.

Fırsat eşitliğine olan kuvvetli inancımız, hem iş gücümüze hem de kadınların iş hayatında yükselmesi üzerine yaptığımız çalışmalara yansıyor.

Kadın Yönetici Oranı

Gelecek Nesiller İçin Yetenek Gelişim Programlarımız

 

Üniversitelerle yaptığımız işbirlikleri ve çeşitli staj programlarımız sayesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, lise ve üniversite öğrencilerine deneyim kazandırarak onları profesyonel hayata hazırlamak.

Dijital dönüşümde rol oynayacak genç yazılımcı ve analistleri bir araya getiren bir atölye programıdır.

Mühendislik, tasarım ve işletme bölümlerinde okuyan öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan proje bazlı genç yetenek programıdır.

Teknoloji de kadının gücünü arttırmayı hedeflediğimiz, mühendislik bölümlerinde okuyan 3.sınıf kadın öğrencilerin mesleki ve teknik gelişimlerine katkıda bulunan part-time genç yetenek programıdır.

Ekoten’de çalışan nesillerin dağılımı

 

X JENERASYONU

Y JENERASYONU

Z JENERASYONU

Tüm Yeteneklerin Gelişimi

İnsana yatırım yapmanın gücüne duyduğumuz kuvvetli inanç, kişisel ve profesyonel gelişime olan tutumumuzda da ortaya çıkıyor. Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz şirket programlarımız, herkesin gelişimine yönelik fırsatlar sunuyor. Farklı alanlarda süregelen gelişim ve eğitim programlarımız sayesinde sadece daha iyi bir şirket yaratmayı değil, aynı zamanda kurumsal ailemiz arasında daha kuvvetli bağlar oluşturmayı da amaçlıyoruz.

Kurumsal Yönetim ve Gelişim Eğitimleri

Kurumsal yönetim süreçlerimizi daha da güçlendirerek geliştirmek; bunu yaparken de çalışma arkadaşlarımız ile birlikte gelişip, geliştirmek için düzenlediğimiz eğitim programlarımızdır.

Kişisel Gelişim ve Yetkinlik Eğitimleri

Tutumlarımızı ve davranışlarımızı 21. yüzyıl becerileri ile birleştirerek değişen ve gelişen dünyaya hızlı adaptasyonu sağlamak için her pozisyonda yetkinlik gelişimine yönelik düzenlediğimiz eğitim programlarımızdır.

Operasyonel Süreç Eğitimleri

Üretimden satışa tüm süreçlerimizde yenilikçi ürün, hizmet ve uygulamalarımızı geliştirirken teknik ve mesleki yetkinliklerimizi de ileriye taşımak için düzenlediğimiz eğitim programımızdır.

Yalın Yönetim ve Teknik Eğitimler

Hem tüm üretim sahamızda çalışma arkadaşlarımızın mesleki becerilerini geliştirmek hem de yalın dönüşüm kültürünü süreçlerimize entegre ederek iş yapış tarzımızın sürdürülebilirliğini sağlamak için düzenlediğimiz eğitim programlarımızdır.

Sürdürülebilirlik Eğitimleri

Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışma arkadaşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte gelişip, geliştirmek için düzenlediğimiz eğitim programlarımızdır.

Bilgisayar Programları ve Yazılım Eğitimleri

Sektörümüzün dijital dönüşümde öncü firmalarından biri olarak çalışma arkadaşlarımızın dijital okuryazarlığını arttırmak ve dijital yetkinliklerinin gelişimini sağlamak için düzenlediğimiz eğitim programlarımızdır.

Topluma Dokunuyoruz

Faaliyetlerimiz sonucu yarattığımız etkinin şirket, endüstri ve kent sınırlarımızın çok daha ötesine ulaşabileceğini biliyoruz. Bu yüzden uzun süredir STK, dernek ve meslek odalarıyla çeşitli işbirlikleri yürütmekteyiz. Toplumsal projelerimiz sayesinde farklı alanlarda eğitim gören çalışan, öğrenci ve girişimcilerin hayatına dokunmayı ve fark yaratmayı hedefliyoruz.

SD2
Mentorum ESİAD
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yarı-Zamanlı Çalışma Protokolü
AKUT
Arkeoloji Kazı

Ekoten'de Hayat

Gurur Verici Anlar