Skip to main content

Sürdürülebilir ve Mükemmel

“Hedefimiz sürekli iyileşme ve sürdürülebilir gelecek” olarak çıktığımız yolculuğumuzda sevgiyle çalışarak, geliştirerek, değer vererek en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon motivasyonumuzla tüm süreçlerimizde iyileştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ana prensibimiz kalite ve çevre politikamızı, iş sağlığı ve güvenliğini tüm süreçlerimize entegre etmektir. Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası yasa ve kuralları temel alıyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin istek ve taleplerini karşıladığımız her an operasyonlarımızın sürdürülebilir ve mükemmel olması için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon motivasyonumuzla tüm süreçlerimizde iyileştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ana prensibimiz kalite ve çevre politikamızı, iş sağlığı ve güvenliğini tüm süreçlerimize entegre etmek. Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası yasa ve kuralları temel alıyoruz. İlkemiz, yönetmelik ve kurallara uygun işleyişimizi sürdürmek. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin istek ve taleplerini karşıladığımız her an operasyonlarımızın sürdürülebilir ve mükemmel olması için çalışıyoruz.

Tedarikçilerimiz ve fason üreticilerimizle işbirliği içinde uygun ve geliştirilebilir bir sistem oluşturmuş durumdayız.

Tedarikçilerimiz ve fason üreticilerimizle işbirliği içinde uygun ve geliştirilebilir bir sistem oluşturmuş durumdayız.

Mevcut ve gelecek insan kaynaklarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için yapılması gerekenleri belirlemek ve bunların gerçekleşmesini sağlamak kurumumuz için vazgeçilmez. Ana hedeflerimiz arasında tüm süreçlerimizde mükemmelliğe ulaşmak, uluslararası standartlara uygun biçimde işyeri ortamında riski minimuma indirmeye;  çevreyi ve doğayı koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek bulunmaktadır.

Ekoten Tekstil, sürdürülebilirliği sağlamak adına en önem verdiği başlık olan Operasyonel Mükemmellik altında sürekli iyileşme, endüstri 4.0 ve standardizasyon alanında çalışmalar yapmaktadır. Süreçlerin iyileştirilmesi ve performansın arttırılması için uçtan uca dijitalleşme projeleri ile üretim hattını daha az müdahale edilir sistemlerle donatmıştır.

Operasyonel Mükemmellik çatısı altında, farklı mühendislik dallarından oluşan alanında uzman 40 kişiden oluşan ekip tamamen dijitalleşme, büyük veri analizi, kalite iyileştirme, süreç iyileştirme, endüstri 4.0 ve yalın yönetim başlıklarında çalışmaktadır. Bu alanda yapılan kapsamlı çalışmaları ve makine öğrenmesi sistemlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Yalın yönetim sistemleri altında ortaya çıkarılan yalın lider gelişim programı ile sürekli iyileştirme bakış açısını ve uygulamalarını mavi yaka çalışanları da içine alarak gerçekleştirmektedir. Ekoten çatısı altında Altı Sigma konusunda uzman, 6 kara kuşak, 2 yeşil kuşak ve 2 uzman kara kuşak bulunmaktadır.

Yalın Yönetim

Yalın yönetim ve teknik eğitim açısından sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefiyle hem mevcut çalışanlarımız hem de yeni başlayacak olan çalışanlarımız ile iş yapış şekillerimizde yalın kültür oluşturmaktayız.

KEŞFET

Veri Analizi ve Kalite İyileştirme

Uzman kadromuz potansiyelini, üstün teknik bilgisini istatistik ile harmanlayarak hatayı daha oluşmadan yok etme gücünden ve büyük veriyi analiz edebilme kabiliyetinden alır. İstatistik bilgisi kuvvetli ve Altı Sigma metodolojisine uygun çalışan ekip, hem tekstil tekniğine hem de analiz araçlarına hakim olarak şirketin tüm birimlerine hızlı ve esnek bir şekilde destek vermektedir.

KEŞFET

Üretim Yürütme Sistemleri (MES)

Üretim Yürütme Sistemleri, üretim içerisindeki hammaddelerin bütün operasyon alanlarından geçerek bitmiş ürüne dönüşüm sürecini izlemek, kontrol etmek ve saha verilerini dijital ortama aktarmak için kullanılan bilgisayar ya da otomasyon destekli akıllı sistemler bütünüdür.

KEŞFET