Skip to main content

Veri Analizi ve Kalite İyileştirme

Uzman kadromuz potansiyelini, üstün teknik bilgisini istatistik ile harmanlayarak hatayı daha oluşmadan yok etme gücünden ve büyük veriyi analiz edebilme kabiliyetinden alır. İstatistik bilgisi kuvvetli ve Altı Sigma metodolojisine uygun çalışan ekip, hem tekstil tekniğine hem de analiz araçlarına hakim olarak şirketin tüm birimlerine hızlı ve esnek bir şekilde destek vermektedir.

Uzman kadromuz potansiyelini, üstün teknik bilgisini istatistik ile harmanlayarak hatayı daha oluşmadan yok etme gücünden ve büyük veriyi analiz edebilme kabiliyetinden alır. İstatistik bilgisi kuvvetli ve Altı Sigma metodolojisine uygun çalışan ekip, hem tekstil tekniğine hem de analiz araçlarına hakim olarak şirketin tüm birimlerine hızlı ve esnek bir şekilde destek vermektedir.

Veri Analizi:

Veri Analiz Sistemleri bölümü, şirketin her birimi ile ilgili büyük veriyi, veri madenciliği araçları ile düzenleyen; düzenlenen bu veriyi çeşitli istatistiksel analiz ve modelleme araçlarıyla anlamlı hale getiren; anlamlı hale gelen veriyi ise çeşitli görselleştirme araçları ile ilgili birimlere sunan, bu birimlere ışık olan ve önlerini görmelerini sağlayan şirketin anahtar departmanlarından biridir.

Veri Analiz Sistemleri ekibimiz, veri tabanlarında yer alan veri setlerini kullanarak, şirketin hemen hemen her birimi ile ilgili çeşitli analizler ve öngörüler yapar. Özellikle üretim ve satış departmanlarını ilgilendiren birçok konuda ve alanda analizler gerçekleştirir. Bu analizler, hem mevcut durumlarını ve hem de önlerini görebilmek için ilgili birimlerin ihtiyaç duydukları birçok çıktıyı içerir. Yapılan analizlerin tümü, istatistik temelli olmakla beraber bu analizleri gerçekleştirmek için istatistik formülleri ve istatistik tabanlı analiz ve raporlama programları kullanılır. Sipariş ilk girdiği anda üretim risklerinin tahminlenmesi, üretim rotasının otomatik belirlenmesi, makine set parametrelerinin makine öğrenmesi ile kurgulanması gibi projeler ile üretimde, tek seferde doğru üretim amaçlanır.

Kalite İyileştirme:

Kalite iyileştirme altında şirketin ürün ve üretim kalitesini artırmaya yönelik mühendislik çalışmaları yapılır. Bu bağlamda küçük, orta ve büyük ölçekli projeler gerçekleştirerek istatistik tabanlı ve özellikle Altı Sigma metodolojisine uygun faaliyetler gerçekleştirilmekte, bunun yanı sıra maliyet azaltıcı, verimlilik arttırıcı, sıfır hata ile üretim gerçekleştiren, proses parametrelerini standardize eden bir çok çalışma sürdürülmektedir. İlk defa geliştirilen ürünleri sıfır hata ile yürütebileceğimiz sistemsel çalışmalar, makine verimliliklerini artırma, prosesi kontrol altında tutmak için yapılan periyodik kontroller, stratejik ürünlerin ilk seferde doğru üretilmesini sağlama, proses sürelerini kısaltmaya ve gerekiyorsa bazı süreçleri ortadan kaldırmaya yönelik yalın üretimi destekleyici çalışmalar gibi başlıklarda yoğun mühendislik çalışmaları yapılmaktadır.

Yalın Yönetim

Yalın yönetim ve teknik eğitim açısından sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefiyle hem mevcut çalışanlarımız hem de yeni başlayacak olan çalışanlarımız ile iş yapış şekillerimizde yalın kültür oluşturmaktayız.

KEŞFET

Veri Analizi ve Kalite İyileştirme

Uzman kadromuz potansiyelini, üstün teknik bilgisini istatistik ile harmanlayarak hatayı daha oluşmadan yok etme gücünden ve büyük veriyi analiz edebilme kabiliyetinden alır. İstatistik bilgisi kuvvetli ve Altı Sigma metodolojisine uygun çalışan ekip, hem tekstil tekniğine hem de analiz araçlarına hakim olarak şirketin tüm birimlerine hızlı ve esnek bir şekilde destek vermektedir.

KEŞFET

Üretim Yürütme Sistemleri (MES)

Üretim Yürütme Sistemleri, üretim içerisindeki hammaddelerin bütün operasyon alanlarından geçerek bitmiş ürüne dönüşüm sürecini izlemek, kontrol etmek ve saha verilerini dijital ortama aktarmak için kullanılan bilgisayar ya da otomasyon destekli akıllı sistemler bütünüdür.

KEŞFET