Skip to main content

Enerji Politikamız

Ekoten, faaliyetlerini yürütürken; Enerji verimliliği, Enerji kullanımı ve Enerji tüketimine ilişkin Amaç ve hedeflerine ulaşmak için;

  • Kullanılabilecek her türlü bilgi ve gerekli kaynakları temin etmeyi,
  • Önemli Enerji Kullanıcılarının ve Enerji Yönetim Sistemi’nin enerji performanslarını sürekli geliştirerek enerji kullanımını optimize etmeyi,
  • Yeni teknolojileri ve enerji kaynaklarını takip ederek, tasarım faaliyetlerinde ve yatırımlarda enerji performansının iyileştirilmesini dikkate almayı,
  • Enerji verimli ürünleri ve hizmetleri satın almayı,
  • Tüm yasal mevzuat ve diğer şartlara uymayı,
  • Tüm bu süreçleri çalışanların tam katılımı ve desteği ile  yürütmeyi,
  • Enerji Yönetim Sistemini düzenli aralıklar ile gözden geçirerek, güncelliğini sağlamayı

Taahhüt eder.