Skip to main content

Üretim Yürütme Sistemleri (MES)

Üretim Yürütme Sistemleri, üretim içerisindeki hammaddelerin bütün operasyon alanlarından geçerek bitmiş ürüne dönüşüm sürecini izlemek, kontrol etmek ve saha verilerini dijital ortama aktarmak için kullanılan bilgisayar ya da otomasyon destekli akıllı sistemler bütünüdür.

Üretim Yürütme Sistemleri, üretim içerisindeki hammaddelerin bütün operasyon alanlarından geçerek bitmiş ürüne dönüşüm sürecini izlemek, kontrol etmek ve saha verilerini dijital ortama aktarmak için kullanılan bilgisayar ya da otomasyon destekli akıllı sistemler bütünüdür.

Üretim Yürütme Sistemleri(MES):

Üretim Yürütme Sistemleri, üretim içerisindeki hammaddelerin bütün operasyon alanlarından geçerek bitmiş ürüne dönüşüm sürecini izlemek, kontrol etmek ve saha verilerini dijital ortama aktarmak için kullanılan bilgisayar ya da otomasyon destekli akıllı sistemler bütünüdür. Ekoten işletmesinin üretimi sağladığı iki farklı lokasyonda uçtan uca tüm üretim sahasının dijitalleşme çalışmalarını yürüten ve bu çalışmaları güncel teknolojilerle destekleyen ana çalışma yapısına sahiptir. MES’ in ana potansiyeli şirketlerin üretim süreçlerindeki dijitalleşme, karar verme ve adaptasyon proseslerini ivmelendirmesi konusundaki kabiliyetinde yatar.

Ekibimizde görev alan Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yetkinlik sertifikasına sahip dijital dönüşüm liderlerimiz üretim sahası içerisindeki birçok uygulamayı in-house olarak geliştirerek güncel teknolojileri uzmanlık alanları bazında takip ederler. Böylece Ekoten olarak saha otomasyonu uygulamalarını kendi kadromuzla geliştirerek, tekstil sektöründe öncü otomasyon ve yazılım çözümlerini üretim sahasında hayata geçirmiş olmaktayız.

Örgü işletmesine kurduğumuz sistem ile, 180’e yakın IoT sisteminden veri toplayarak, sahadaki tüm makinelerin izlenebilirliğini, verimlilikleri anlık olarak saha çalışanları tarafından görüntülemesini, örgü makinelerinde bulunan yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle kumaş hatalarını makine üzerinde üretim sırasında yakalayıp hataların önüne geçilmektedir.  Ayrıca sistemin daha iyi çalışmasına yönelik yapay zeka eğitimlerine devam ediyoruz.

Boya ve Apre işletmesinde tüm makineler otomasyon sistemleri, planlama ve kimyasal tüketim alt yapıları da dahil olmak üzere tam entegre olarak 24 saat kontrol edilen sistemler ile desteklenmektedir. Üretim reçeteleri ve proses parametrelerinde kullanılan akıllı kural sistemiyle her bir karar noktası için maksimum duyarlılıkta üretim yapılması ve tüm bu sistemlerin ERP ile haberleşmesi sağlanmaktadır. 

Üretim tarafında birçok noktadan veri çekerek farklı üretim ekiplerine gün içinde birçok raporun otomatik olarak gönderiminin sağlanmasıyla kişilerin karar alması kolaylaştırılır. Teknisyen4.0 başlığı altında, çalışanların dijitalleşme konusunda yetkinlikleri arttırılmaktadır. Ayrıca üretim ekiplerinden gelen tüm fikirler bu başlık kapsamında değerlendirilerek farklı MES uygulamalarında dijitalleşmesi gerçekleştirilmektedir.

Dijitalleşme yol haritası kapsamında tüm dünya üzerinde yapılan çalışmalar özenle araştırılıp yeni bir dijitalleşme olgunluk indeksi metodoloji tasarlanmıştır. Bu tasarım MES sistemi üzerinde dijital bir ölçüm sistemi olarak kurgulanmıştır. Şirketin her departmanında olgunluk indeksi kademeleri, belirlenen olgunluk aşamaları kapsamında değerlendirilip Ekoten işletmesinin olgunluk indeksi hesaplanmaktadır. Olgunluk indeksleri sayesinde işletmeye ait kısa ve uzun vadeli gelişim ve yapılması gereken aksiyonların planlanması sağlanmaktadır.

Süreç İyileştirme ve ERP:

ERP sisteminde geliştirmelerin yapılmasından önce gereken iş analizlerinin yapılması ve bunların dokümante edilmesi sağlanmaktadır. Yapılan iş analizleri değerlendirilerek ihtiyaçların ERP sistemine uyarlanması ve sistemin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Geliştirilen başlıklar, kullanıcıya iletilmeden önce gerekli test aşamasından geçmektedir. Sipariş gelip, Ekoten Tekstil’ den çıkana kadar tüm sürecin izlenmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi, üretim süreçleri, kalite süreçleri, malzeme ihtiyaç planlaması gibi modüllerin eksiksiz çalışması sağlanmaktadır. ERP de tasarlanan süreçler hakkında ilgili kişilere eğitimler verilmektedir.

Yalın Yönetim

Yalın yönetim ve teknik eğitim açısından sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefiyle hem mevcut çalışanlarımız hem de yeni başlayacak olan çalışanlarımız ile iş yapış şekillerimizde yalın kültür oluşturmaktayız.

KEŞFET

Veri Analizi ve Kalite İyileştirme

Uzman kadromuz potansiyelini, üstün teknik bilgisini istatistik ile harmanlayarak hatayı daha oluşmadan yok etme gücünden ve büyük veriyi analiz edebilme kabiliyetinden alır. İstatistik bilgisi kuvvetli ve Altı Sigma metodolojisine uygun çalışan ekip, hem tekstil tekniğine hem de analiz araçlarına hakim olarak şirketin tüm birimlerine hızlı ve esnek bir şekilde destek vermektedir.

KEŞFET

Üretim Yürütme Sistemleri (MES)

Üretim Yürütme Sistemleri, üretim içerisindeki hammaddelerin bütün operasyon alanlarından geçerek bitmiş ürüne dönüşüm sürecini izlemek, kontrol etmek ve saha verilerini dijital ortama aktarmak için kullanılan bilgisayar ya da otomasyon destekli akıllı sistemler bütünüdür.

KEŞFET