Ekoten Tekstil olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın, ilişki kurduğumuz paydaşlarımızın, içinde bulunduğumuz çevrenin ve ülkemizin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak temel amacımızdır. Bu bağlamda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı süreçlerimize entegre etmek ana prensibimizdir. Ulusal, uluslararası yasa ve standartları süreçlerimizin gerçekleşmesinde bize yol gösterici kabul etmekteyiz. Faaliyetlerimizi bu yasa ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmek politikamızın esasıdır. Müşteri talep ve isteklerinde ürün ve servislerimizi sürdürülebilir mükemmellikle sağlamaya çalışmaktayız. Taşeron/alt işverenlerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde sisteme uygun ve gelişebilir olmasını amaçlamaktayız. Sahip olduğumuz ve olacağımız insan kaynağının kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli olan ihtiyaçların tespiti ve karşılanması Ekoten Tekstil için vazgeçilmez bir alandır. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarını göz önünde tutarak süreçlerimizi mükemmele ulaştırarak çalışanlarımız, taşeron / alt işverenlerimiz için en az risk faktörü ile çalışma ortamı oluşturmak, yer aldığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmek temel hedefimizdir.