Skip to main content

Kamera Aydınlatma Metni

1- Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden EKOTEN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “ekoten.com.tr” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2- Kişisel Veri İşleme Amaçları
Şirketimiz ortak alanları ve mağazalarımızda işlenen “görsel ve işitsel kayıtlar” kategorisine ait kamera görüntü kayıt verisi, oluşabilecek olası olumsuzlukların tespiti ile güvenlik kontrolü yapılarak ihlallerin giderilebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3- Kişisel Veri Aktarımı
Söz konusu kişisel veri, olası bir hukuki uyuşmazlık veya yargılamada delil olarak kullanılabilmesi için, hukuka uygun şekilde talep edilmesi durumunda adli merciler, avukatlarımız, valilik başta olmak üzere mülki idari kurumlar ile kolluk kuvvetleri ve ortak bir sistem üzerinden yönetildiği için topluluk şirketlerimiz ile paylaşılabilecektir.

4- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Belirtilen kişisel veriniz, kamera ikonu ile belirtilen kamera cihazları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

5- İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları
Bu konudaki ayrıntılı açıklama “ekoten.com.tr” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Yedi Eylül Mh. Celal Umur Cd. No: 6 Torbalı İzmir” adresine yazılı olarak  iletebilirsiniz.