Mehmet Ünlütürk

Yönetim Kurulu Üyesi

Girişimci, finansal analiz, finans piyasaları, muhasebe prensipleri ve fon yönetimi alanında mesleki uzmanlığa; Kanada ve Türkiye’de önde gelen banka ve finansal kuruluşlarda kapsamlı iş deneyimine sahip üst düzey yöneticidir. Komplike işletme analizi, sonuçların zamanında teslim edilmesi ve yüksek ekip performansı gerektiren yenilikçi kurumsal projelerin yönetiminde becerisini; aynı zamanda risk ve varlık yönetiminde, stratejik planlama ve uzlaşmada kendini kanıtlamış bir profesyoneldir. İnsiyatif gösteren, sorun çözen ve çok yönlü düşünebilen hedef odaklı bir yöneticidir. Ender rastlanan çalışma ahlakıyla yüksek büyüme ve değişim ortamlarında başarılı olmuştur. Kurumsal şirketlerde gelişim ve iyileştirmeye tutku derecesinde düşkün; yaşam boyu öğrenmeye meraklı bir insandır.