Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

Sürdürülebilir bir gelecek için Tekstil Sektörünün dönüşümüne katkıda bulunuyoruz…

Çevreye duyarlıyız ve hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmanın ancak sürdürülebilirlikle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu nedenle kurumsal stratejilerimizi sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak planlıyoruz ve şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan bu yaklaşımı bütünsel bir bakış açısı ile uyguluyoruz.

Tekstil endüstrisindeki günümüzün ve geleceğin sorunlarını kalıcı bir değişim yaratarak çözebilmek adına, dijitalleşmeye, operasyonel mükemmelliğe, iş etiği ve çevre bilincine katkı vermek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Kumaş üretiminin daha sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirmeyi gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İnovatif yaklaşımlarımızla, sürdürülebilir malzeme ve metotlarla ürettiğimiz kumaşlarımız sayesinde hem çevreye hem topluma duyarlı özgün çözümler sunuyoruz.

Çevreye duyarlıyız ve hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmanın ancak sürdürülebilirlikle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu nedenle kurumsal stratejilerimizi sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak planlıyoruz ve şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan bu yaklaşımı bütünsel bir bakış açısı ile uyguluyoruz.

Tekstil endüstrisindeki günümüzün ve geleceğin sorunlarını kalıcı bir değişim yaratarak çözebilmek adına, dijitalleşmeye, operasyonel mükemmelliğe, iş etiği ve çevre bilincine katkı vermek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Kumaş üretiminin daha sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirmeyi gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İnovatif yaklaşımlarımızla, sürdürülebilir malzeme ve metotlarla ürettiğimiz kumaşlarımız sayesinde hem çevreye hem topluma duyarlı özgün çözümler sunuyoruz.

Tekstil endüstrisinin gelecekte de sürdürülebilmesine öncülük ediyoruz

Günümüzde milyonlarca insan yoksulluk içinde yaşarken ve doğal kaynaklarımız hızla tükenirken, moda sektöründe olumlu bir değişim yaratmamızda bize destek olan sahip olduğumuz değerler bizi hep ileri taşıyor. Türkiye’nin en büyük tekstil üreticilerinden ve küresel markaların güvenilir partneri olarak doğaya, çevreye ve insana duyarlı moda anlayışımızla fark yaratan bir değişime katkı sağlayabileceğimize yürekten inanıyoruz.

Dünyamız üzerinde yarattığımız olumsuz etkinin farkındayız ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmamız gerektiğine inanıyoruz. Amacımız sürdürülebilirliği SunGrup DNA’sına işleyebilmek. Bu nedenle kurumsal hedeflerimizi ve değerlerimizi ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını kapsayacak yönde belirliyor, tüm şirket faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütüyoruz. Etik ürün tedariğine dayalı faaliyetlerimizin tümüyle doğaya ve çevreye duyarlı olması için çalışıyoruz. Hem yeni ürün geliştirmeye katkısı hem de kalite ve verimliliğin yükseltilmesinde en önemli unsur olan yetkin insan kaynağımızı sürekli geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek adına tüm süreçlerimizde sürdürülebilir çözümler uygulamaktayız.

Global Amaçlar

Tüm kurumsal stratejilerimizi sürdürülebilir kalkınma ilkelerini temel alarak planlıyoruz. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’in üyeleri arasında yer almaktayız ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekliyoruz.

Her 2 ayda bir yapılan toplantılarda risk değerlendirme ve sürdürülebilirlik stratejileri dahil olmak üzere iklimle ilgili sorunlar ve stratejiler tartışıldı. Komitenin belirlediği aksiyon planları ve şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmesi adına beş farklı çalışma grubu kurduk.

 • SKA 5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 • SKA 8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • SKA 9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 
 • SKA 12-Sorumlu Tüketim ve Üretim
Sürdürülebilir Kumaşlar

Sürdürülebilir Hammadde

Global standartlara göre onaylı, sürdürülebilir kaynaklardan ve doğayla uyumlu içerikte malzemeler kullanıyoruz. Ürettiğimiz kumaşlarda kullanılan viskon liflerini seçerken viskon geliştirmeye yönelik Canopy Hot Button Ranking kriterlerini temel alıyoruz. Hammaddeyi bu denetimlerden başarıyla geçmiş ve “Green T-shirt” etiketini hak etmiş viskon imalatçılarından tedarik etmeyi tercih ediyoruz.

Sürdürülebilir Kumaşlar

Sürdürülebilir Çözümler

Kumaş üretiminde daha sürdürülebilir bir yol izlemek için yeni yöntemler geliştirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hem toplum hem de çevreye duyarlı sürdürülebilir ve özgün çözümler sunuyoruz. Sürdürülebilir malzemelerin gelişimi için Ar-Ge Merkezimizin gücünü kullanıyor, üniversitelerle, diğer ar-ge merkezleriyle ve tedarikçilerimizle işbirliği yapıyor ve fark yaratan teknolojiler geliştirmek için Start-up lara yatırımlar yapıyoruz.

Sipariş ettiğiniz kumaşların üretiminde sürdürülebilir iplikler kullanılmasını tercih ederseniz aşağıda listelenen tipte ve markalı kumaşlarları öneriyoruz: 

CELLULOSIC - Natural Fiber

 • Organic
 • Recycle
 • BCI

SYNTHETIC

 • Repreve
 • Renu
 • Seaqual
 • Recycle

NEW GENERATION

 • Cupro
 • Hemp
 • Kapok
 • Sorona
 • Seacell

CELLULOSIC - Regenerated

 • Naia
 • LivaEco
 • Reviva
 • Tencel Lyocell
 • Tencel Modal
 • Tencel Ecovero Viscose
 • Tencel x Refibra

Sürdürülebilir Üretim

A - Sürdürülebilir Örme için Solar Enerji

Örgü fabrikamızda; 2018 yılında kapasite artışı amacıyla örgü işletmemizi yeni yatırım ile kurduğumuz fabrika binamıza taşıdık. Çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde 2020 yılı itibariyle örgü fabrikamızın yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ını güneş enerjisi santralimizden elde etmeye başladık. Örme tesisimiz için özel olarak tesis çatısına kurulan ve 4320 güneş panelinden oluşan solar enerji sistemi 1200 kwh elektrik sağlayarak 300 makineyi çalıştıracak güçte. Sürdürülebilir enerji kullanmamız hem kaynak tasarrufu etmemizi hem de maliyetleri düşürmemize olanak tanıyor.

B - Üretim İzleme Sistemi

Dijital Dönüşümün Gücüyle Üretim

Son teknoloji otomasyon sistemiyle izlenip denetlenen örme tesisimizde, makine operatörlerimiz çalıştırdıkları makineleri otomasyon sistemine entegre akıllı saatler ile kolayca izleyebilir ve herhangi bir sorun çıktığında anında müdahale edebilirler. Kapasite planlama Anlık olarak izlenen makine verileri ve kontrol paneli ile etkili üretim kapasitesi planlaması yanında, Rfid sistem ile izlenen hammadde depo yönetimi sistemimiz sayesinde ileri sipariş planlaması da yapmaktayız. Ana hammaddemiz olan iplikler depolama alanında etkili şekilde izlenebilir, sipariş sırasına göre makinelere tahsis edilebilir ve stok takibi anlık olarak çevrimiçi olarak yapılabilir.

 • Anlık Makine İzleme Ekranları 
 • Bluetooth ile Kablosuz Veri Transferi 
 • Detaylı Üretim Takibi Sistemi 
 • 90 adet Durdurma Kontrollü Akıllı Kol Saati

C - Su ve Atıksu Yönetimi

Dünyada mevcut su kaynaklarının her geçen gün azaldığının ve suyun bulunabilirliğinin kritik önem taşıdığının bilincindeyiz. Üretim süreçlerimizde su ihtiyacı büyük önem taşıdığından, su yönetimi performansımızı takip ediyor ve sürekli iyileştirmek adına yeni teknolojilerin süreçlerimize entegrasyonunu sağlıyoruz. Üretilen ürün başına tükettiğimiz suyu etkin bir şekilde takip ediyor ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına azami özen gösteriyoruz.

 • Dengeleme Havuzu
 • Atık Isı Geri Kazanım Tesisi 
 • Nötralizasyon Tankı 
 • Havalandırma Tankları
 • Biyolojik Çökeltme Tankı 
 • Kimyasal Çökelme Tankı 

Atık Su Arıtma Tesisi Performansı ve İyileştirmeler

 • Atık su arıtma tesisi proseslerinde yapılan sürekli iyileştirmeler sayesinde, arıtma performansı arttı. Kimyasal tüketimi ve atık suda kirlilik giderimi performansı arttı.
 • Yeni difüzör sistemleri ile havalandırma verimliliği ve atık su kalitesi arttı. 
 • Biyolojik arıtma verimini artırmak ve enerji tüketimini optimize etmek ve tasarruf sağlamak amacıyla, blower motoru yeni nesil teknoloji bir motor ile değiştirildi.
 • Kaizen ve 5S çalışmaları ile zaman, çevre operasyonlarında iş gücü ve kimyasal optimizasyon sağlandı.

D - Atık Yönetim Sistemi

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme faaliyetleri sonucunda, atık yönetimi kontrol altına alınması gereken bir sorun haline gelmiştir. Plastik kirliliği ile mücadele etmek, ambalaj atıklarını azaltmak ve düzenli depolama tesislerine giden atık miktarını azaltmak için operasyonlarımızda yenilikçi teknolojiler kullanıyor, hammadde ve kimyasal tüketimini azaltmaya ve oluşan tüm atıkların kaynağında geri dönüşümünü sağlamaya odaklanıyoruz.

Bu kapsamda Sıfır Atık Yönetim Sistemimizi kurduk ve sürekli olarak performansımızı izlemekteyiz. Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında, çevresel etkimizi kontrol etmek için, atık yönetimi bilincini ve farkındalığı artırmak amaçlı tüm çalışanlarımıza Sun Akademi Eğitim Platformu üzerinden çeşitli çevresel konularda çevre eğitimleri vermekteyiz.

E - Soğuk Bekletme Yöntemi ile Özel Boyama

Soğuk bekletme yöntemi ile boyama (Cold pad batch dyeing (CPB) daha az kaynak kullanan alternatif bir reaktif boyama yöntemidir. Bu yöntemle işlem sırasında ısı, tuz veya yardımcı kimyasallar uygulanmasına gerek kalmaz.

 CPB  Avantajları;

Jet boyama gibi diğer reaktif boyama metotlarına kıyasla CPB yönteminin faydaları şunlardır:

 • Daha az su tüketimi
 • Daha az enerji tüketimi. Oda ısısında uygulandığı için ek ısı enerjisi gerektirmez
 • (Renk verimliliğini yüksek olması
 • Tuz kullanılmaması sayesinde boyanın kolayca yıkanması sonucunda atık suya tuz karışmaması 
 • Daha çok kumaşın doğru biçimde boyanabilmesini sağlamak için boya öncesi kontrollerin yapılabilmesi 
 • Verimlilik – tek bir CPB makinesiyle jet boyama makinesinden daha çok kumaş boyanabilmesi