Sürdürülebilir Bir Gelecek

Tekstil sektörünün gelecekte de sürdürülmesine katkıda bulunmaktan onur ve heyecan duyuyoruz.

Çevreye duyarlıyız ve hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmanın ancak sürdürülebilirlikle mümkün olacağına inanıyoruz. Gelecek nesillerin refahını sağlamanın değerli doğal kaynaklarımızı, çalışanlarımızı, çevreyi ve toplumu korumaktan geçtiğinin bilincindeyiz.

Tekstil endüstrisinde kalıcı bir değişim yaratmak için günümüzün ve geleceğin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Kumaş üretiminin daha sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirmeyi gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sürdürülebilir malzeme ve metotlarla ürettiğimiz kumaşlarımızla hem çevreye hem topluma duyarlı özgün çözümler sunuyoruz.

Çevreye duyarlıyız ve hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmanın ancak sürdürülebilirlikle mümkün olacağına inanıyoruz. Gelecek nesillerin refahını sağlamanın değerli doğal kaynaklarımızı, çalışanlarımızı, çevreyi ve toplumu korumaktan geçtiğinin bilincindeyiz.

Tekstil endüstrisinde kalıcı bir değişim yaratmak için günümüzün ve geleceğin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Kumaş üretiminin daha sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirmeyi gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sürdürülebilir malzeme ve metotlarla ürettiğimiz kumaşlarımızla hem çevreye hem topluma duyarlı özgün çözümler sunuyoruz.

Tekstil endüstrisinin gelecekte de sürdürülebilmesine öncülük ediyoruz

Günümüzde milyonlarca insan yoksulluk içinde yaşarken ve doğal kaynaklarımız hızla tükenirken, moda sektöründe olumlu bir değişim yaratmamızda bize destek olan sahip olduğumuz değerler. Türkiye’nin en büyük tekstil üreticilerinden ve küresel markaların güvenilir tedarikçisi olarak doğaya, çevreye ve insana duyarlı moda anlayışımızla gerçekten bir değişime neden olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bizce moda sektörünün iyileşip devam edebilmesi, ancak tasarımdan üretime tüm süreçlerin sürdürülebilir kılınmasıyla mümkün olabilir. 

Dünyamız üzerinde yarattığımız olumsuz etkinin farkındayız ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmamız gerektiğine inanıyoruz. Amacımız sürdürülebilirliği SunGrup DNA’sına işleyebilmek. Bu nedenle kurumsal hedeflerimizi ve değerlerimizi ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını kapsayacak yönde belirliyor, tüm şirket faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütüyoruz. Etik ürün tedariğine dayalı sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin tümüyle doğaya ve çevreye daha duyarlı olması için çalışıyoruz. Hem yeni ürün geliştirmeye katkısı hem de kalite ve verimliliğin yükseltilmesi için sürekli insan kaynaklarına yatırım yaparak geleceğimizi sağlama alıyoruz. 

Zamanla yenilikçi teknolojiler ve koruma etkinlikleri daha da gelişerek çevresel sürdürülebilirliği ve etkilerimizi yeniden tanımlayacak hale gelirken üretim kapasitesinin devamlılığını sağlamak da mümkün olacak. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek adına tüm süreçlerimizde sürdürülebilir çözümler uygulamaktayız.

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler

Yönetim Kurulu üyelerimiz, grup şirketlerinin yöneticileri, İK müdürü, kurumsal iletişim uzmanı, sürdürülebilirlik yöneticisi ve çevre mühendisinden oluşan sürdürülebilirlik komitemiz, UN Global Compact tarafından listelenen hedefler arasından katkı sağlayacağımızı ve güçlü olduğumuzu düşündüğümüz alanlarla ilgili 4 SKA madde belirledi. Sun Grup bünyesinde bu küresel amaçlara yönelik sağlanacak katkıları saptamak ve şirket hedeflerini bunlarla uyumlu hale getirmek üzere sürdürülebilirlik çalışma grupları oluşturuldu.  

Her 2 ayda bir yapılan toplantılarda risk değerlendirme ve sürdürülebilirlik stratejileri dahil olmak üzere iklimle ilgili sorunlar ve stratejiler tartışıldı. Faaliyetleri, değer zincirini ve paydaş beklentilerini analiz eden komitenin öncelik verdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları şunlar oldu:

 • SKA 5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 • SKA 8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • SKA 9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 
 • SKA 12-Sorumlu Tüketim ve Üretim
Sürdürülebilir Kumaşlar

Hammadde Yönetimi

Ürettiğimiz kumaşlarda kullanılan viskon liflerini seçerken viskon geliştirmeye yönelik Canopy Hot Button Ranking kriterlerini temel alıyoruz. Hammaddeyi bu denetimlerden başarıyla geçmiş ve “Green T-shirt” etiketini hak etmiş viskon imalatçılarından tedarik etmeyi tercih ediyoruz.

Sürdürülebilir Kumaşlar

Sürdürülebilir Çözümler

Kumaş üretiminde daha sürdürülebilir bir yol izlemek için yeni yöntemler geliştirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hem toplum hem de çevreye duyarlı sürdürülebilir ve özgün çözümler sunuyoruz. 

Sipariş ettiğiniz kumaşların üretiminde sürdürülebilir iplikler kullanılmasını tercih ederseniz aşağıda listelenen tipte ve markalı kumaşlarları öneriyoruz: 

CELLULOSIC - Natural Fiber

 • Organic
 • Recycle
 • BCI

SYNTHETIC

 • Repreve
 • Renu
 • Seaqual
 • Recycle

NEW GENERATION

 • Cupro
 • Hemp
 • Kapok
 • Sorona
 • Seacell

CELLULOSIC - Regenerated

 • Naia
 • LivaEco
 • Reviva
 • Tencel Lyocell
 • Tencel Modal
 • Tencel Ecovero Viscose
 • Tencel x Refibra

Sürdürülebilir Üretim

A - Sürdürülebilir Örme-Dokuma için Solar Enerji

 2018’de kurulan 6,500,000 kg üretim kapasitesine sahip Ekoten Örme Tesisimizde çok çeşitli kumaşlar üretebilmek ve ipliklere özellik kazandırmak için döngüsel örme makineleri, Jakar makineleri, merkezleme ve büküm makineleri kullanıyoruz. Örme tesisimiz için özel olarak kurulan ve 4320 güneş panelinden oluşan solar enerji sistemi 1300 kwh elektrik sağlayarak 300 makineyi çalıştıracak güçte. Sürdürülebilir enerji kullanmamız hem kaynak tasarrufu etmemizi hem de maliyetleri düşürmemize olanak tanıyor.

B - İzleme Sistemi

Teknoloji ile Örme

Son teknoloji otomasyon sistemiyle izlenip denetlenen örme tesisimizde, makine operatörlerimiz çalıştırdıkları makineleri otomasyon sistemine entegre akıllı saatler ile kolayca izleyebilir ve herhangi bir sorun çıktığında anında müdahale edebilirler. Kapasite planlama an be an izlenen makineler ve kontrol paneli ile yapılırken, ileri sipariş planlaması da yapılır / forward order planning is made. Rfid sistem tarafından izlenen ana hammaddelerden oluşan iplikler depolama alanında kolayca bulunabilir, sipariş sırasına göre makinelere tahsis edilebilir ve stok takibi çevrimiçi olarak yapılabilir.

 • Çevrimiçi Makine Ekranı 
 • Bluetooth ile Kablosuz Veri Transferi 
 • Detaylı Üretim Takibi Sistemi 
 • 90 adet Durdurma Kontrollü Akıllı Kol Saati

C - Atıksu Yönetimi

En değerli kaynağımız olan suyu kullanırken çok dikkatli olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Dünyadaki ulaşılabilir su kaynaklarının gün be gün tükendiğinin ve suya erişimin ne kadar önemli olduğunun da farkındayız.

Üretim süreçlerimizde suya gereksinim duyduğumuz için su yönetimini başarıyla sürdürebilmek için düzenli olarak performansımızı ölçerek yeni teknolojileri süreçlerimize entegre ediyoruz. Ürün başına tükettiğimiz su miktarını denetliyor ve doğal kaynakları etkin kullanımına azami özen gösteriyoruz. Atıksu yönetim sistemimiz sayesinde tüm müşterilerimizin taleplerine karşılık verebiliyoruz. Sıfır atık düzenlemeleri uygun olarak atıksu ve çamurumsu artıklar düzenli olarak test ediliyor ve değerlendirilmek üzere her gün ölçüm yapılıyor.

 • Arıtma Havuzları  
 • Mantar Uygulama 
 • Dengeleme Havuzu
 • Nötralizasyon Tankı 
 • Havalandırma Tankı
 • Kimyasal Çökelme Tankı 
 • Tahliye

D - Tüm Atıksu Havuzlarının Temizliği

 • Atıksu arıtma amacıyla yeni difüzör stabilizasyon sisteminin kurulması 
 • Havalandırma havuzunun difüzör sisteminin yenilenmesi 
 • Yeni tortul madde sistemi kurulması
 • Yeni atık su tedarik istasyonu kurulması
 • Çamurumsu artıklar için drenaj sisteminin yenilenmesi
 • Atıksu rengini açmak için kimyasal arındırma

E - Soğuk Bekletme Yöntemi ile Özel Boyama

Soğuk bekletme yöntemi ile boyama (Cold pad batch dyeing (CPB) daha az kaynak kullanan alternatif bir reaktif boyamaya yöntemidir. Bu yöntemle işlem sırasında ısı, tuz veya nemlendirici/nem tutucu (humectant) uygulanmasına gerek kalmaz.

 CPB  Avantajları

Jet boyama gibi diğer reaktif boyama metotlarına kıyasla CPB yönteminin faydaları şunlardır:

 • Su tüketiminin azalması 
 • Oda ısısında uygulandığı için enerji tüketiminin azalması 
 • Boya sabitleme yüzdesinin yüksek oluşu 
 • Tuz kullanılmaması sayesinde boyanın kolayca yıkanması sonucunda atık suya tuz karışmaması 
 • Daha çok kumaşın doğru biçimde boyanabilmesi ni sağlamak için boya öncesi kontrollerin yapılabilmesi 
 • Verimlilik – tek bir CPD makinesinin jet boyama makinesinden daha çok kumaş boyayabilmesi 
 • Buharsız 
 • Düşük derecelerde etkin 
 • Tuz gerektirmez 
 • Kimyasal gerektirmez 
 • Daha az enerji tüketimi 
 • Daha az su tüketimi