Haber Tarihi: 30 Mart
  • Yaşanan terör olayları sonrasında toplumumuzun moralini yükseltmeyi hedefleyen, sosyal bir dayanışma imkanı yaratan ve insanımızı yeniden sokağa davet eden "Hayatına Sahip Çık" sivil toplum hareketi, 12 Ocak Perşembe günü Feriye Palace’da yapılan geniş katılımlı basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Bizde sun grup olarak bu projeye dahil olarak tüm sosyal hesaplarımızdan desteğimizi eksik bırakmadık.