Sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle büyüyen Ekoten Tekstil, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsemektedir.​

Şirketimiz üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiştir.​ ​

Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konularda kaynak ayıran Ekoten Tekstil, güvenilir, huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı kendisine ilke edinmiştir.

“İnsan kaynakları uygularımızın özü “ insana dolayısı ile çalışana vermiş olduğumuz değerdir.

Bu çerçevede,

  • Sağlık ve Güvenlik ile ilgili tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Çalışma uygulamalarımız  ile oluşan sağlık ve güvenlik kültürümüzün çalışanlar tarafından içselleştirmesini sağlamak, hayata geçirmek,
  • Şirkete giriş aşamasından, terfi ve transfer uygulamalarına kadar “Doğru işe doğru adam” prensibi felsefesini benimsemek ve en başta çalışanın sağlık ve güvenliğine uygun görevlendirme yapmak en temel hedefimizdir.”