"Değişimin Anahtarı"

Ekoten’de Yalın Altı Sigma
Ekoten’in 2006 sonunda başlayan Yalın 6-Sigma yolculuğu başarıyla devam etmektedir.

 

Ekoten A. Ş. Altı Sigma Vizyonu
Uluslararası pazarlarda sürdürülebilir rekabet gücünü korumak ve daha ileriye taşımak için verimli, dinamik ve yenilikçi bir çalışma kültürü oluşturmak.

 

Ekoten A. Ş. Altı Sigma Stratejileri

"Yarın bugünkü gibi olmamalıyız."

  • Bilgi ve teknolojiyi daha iyi kullanabilmek için insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanabilmek.
  • Tüm iş ve üretim süreçleri için yapılan iyileştirme projeleriyle değişkenliği en aza indirerek, üretkenlik, verimlilik, etkinlik, kalite ve müşteri tatmininde artışı sağlamak.
  • Projeler ve eğitimler yoluyla projelerde rol üstlenen tüm çalışanların problem çözme ve istatistiksel bilgiye dayalı karar verme becerilerini geliştirmek.
  • Süreçlerimizi, müşteri ihtiyaçlarına yüksek duyarlılıkla ve süratle cevap verebilecek mükemmel performans düzeyine taşımak.
  • Yeni tasarlanmış süreçleri süratle ekonomik faydaya dönüştürebilmek.

6 SİGMA’NIN HEDEFİ
Süreçlerimizin uygulanmasında değişkenliği en aza indirmek ve hatasız olmayı sağlamak.

SONUÇ
Altı Sigma’yı herhangi bir kalite uygulaması olarak değil, bütünsel bir yönetim modeli olarak algılayan EKOTEN TEKSTİL, bu metodolojiyi tüm bölümlerinde hedeflediği kültürel değişimi gerçekleştirmek için uyguluyor.